Over mij

Het begon allemaal met de grote zwarte piano bij mijn grootouders. Die oefende een onweerstaanbare aantrekkingskracht op mij uit. Ieder bezoek ging dan ook gepaard met zelfgecreëerde spelletjes op de piano. In de muziekschool bleef het niet bij pianolessen, maar genoot ik ook van zang- en gitaarlessen.
Een leven zonder muziek was niet meer in te beelden, dus ging ik naar de Luca School of Arts om er muziektherapie te studeren. Ik behaalde eveneens het diploma van Initiële Lerarenopleiding.

In 2007 studeerde ik af als Master in de Muziektherapie. Sindsdien heb ik met verschillende doelgroepen gewerkt, waaronder personen met persoonlijkheidsproblemen, depressie, psychose, stemmingsstoornissen, angststoornissen, dementie, verslavingsproblematiek of met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problematiek.

Foto van Eva van der Linden, muziektherapeute in regio Antwerpen

Sinds 2013 werk ik als muziektherapeute in het PC Bethanië te Zoersel met personen met persoonlijkheidsstoornissen.

In 2015 ben ik daarnaast gestart als zelfstandige muziektherapeute. Ik geef ook piano-, gitaar- en zangles, en verschillende workshops waaronder teambuilding en intervisie.

Ik ben lid van de BMT vzw, de Beroepsvereniging van Muziektherapie.